BH-VT

04.05.2021

Min. věk 15. měsíců
Dělí se na oddíl:
B poslušnost
D chování psa v dopravním ruchu

BH - VT - oddíl B poslušnost

1: Ovladatelnost na vodítku 15 bodů Cvik
2: Ovladatelnost bez vodítka 15 bodů Cvik
3: Odložení vsedě 10 bodů Cvik
4: Odložení vleže s přivoláním 10 bodů Cvik
5: Dlouhodobé odložení 10 bodů

Celkem: 60 bodů
______________________________

BH - VT oddíl D Chování psa v dopravnim ruchu

1. Chování psa ve skupině osob
2. Chování psa k cyklistům
3. Chování psa v dopravním ruchu
4. Chování psa k běžcům či bruslařům
5. Chování psa k jiným psům
6. Chování uvázaného psa krátkodobě ponechaného o samotě, jeho chování k ostatním zvířatům
Hodnocení: Uspěl/Neuspěl
    


Všeobecná ustanovení:
Složení této zkoušky je podmínkou pro účast na kterékoliv ze zkoušek podle tohoto zkušebního řádu. Přezkoušení na lhostejnost k výstřelu se na zkoušce BH neprovádí. Ke zkoušce jsou připuštěni psi všech plemen a velikostí. Minimální věk psa je 15 měsíců. Psi, kteří nedosáhnou v oddíle B (poslušnosti) nejméně 70% bodů (42), nejsou připuštěni k oddílu D (chování psa v dopravním ruchu). Proto zkouška začíná vždy poslušností. Na konci zkoušky rozhodčí výsledky nesděluje v bodech, nýbrž pouze slovním hodnocením "obstál" či "neobstál". Zkouška se považuje za složenou, pokud pes dosáhl v oddíle B nejméně 70% bodů a v oddíle D obstál. Udělená výcviková značka nemá význam ve smyslu chovatelského, bonitačního a výstavního řádu klubů začleněných v FCI. Skládání zkoušky v případě jejího opakování není vázáno žádnými časovými lhůtami. Každý výsledek zkoušky bez ohledu na její úspěšnost se zapisuje do výkonnostního průkazu.

Schéma provedení ovladatelnosti dle MZŘ: