BH-VT - od.15 měsíců

04.05.2021

Ovladatelnost na vodítku se provádí dle schématu. Ovladatelnost bez vodítka: ze základního postoje, na pokyn rozhodčího dále psovod se psem pokračuje 50 kroků přímým směrem normálním tempem. Po obratu čelem vzad a po dalších 10-15 krocích předvede na povel "k noze" klus a pomalou chůzi (vždy po 10-15 krocích). Přechod z poklusu do pomalé chůze musí být proveden bez mezikroků. Různé rytmy chůze se musí zřetelně odlišovat svou rychlostí. Po přechodu z pomalé chůze do normálního tempa se psovod se psem zastaví na výchozím bodě, kde provede obrat čelem vzad. Cvik končí zaujetím základního postoje ve směru osy postupu. Kritéria pro hodnocení: Předbíhání, tlačení se na nohu, chůze od nohy, zaostávání, pomalé nebo váhavé sedání, křivá usednutí, dodatečné povely, pomoc psovoda, chyby v základním postoji, nepozornost, neochota, stresové chování a práce psa pod tlakem jsou chybou a vedou k odpovídající bodové srážce.

3.29 Odložení za pochodu vsedě (všechny zkoušky)

 1. část: počáteční základní postoj, zahájení cviku, provedení odložení vsedě (50% bodů)
 2. část: odchod od psa, pozornost vůči psovodovi, příchod ke psu, závěrečný základní postoj (50% bodů) Po zahájení cviku, tedy nejméně po 10 a nejvíce15 krocích si pes na jediný zvukový povel psovoda "sedni" musí rychle a rovně v přímém směru sednout. Cvik musí být proveden bez zpomalování chůze, ohlížení a další pomoci psovoda. Pes musí po odložení zůstat klidný a být pozorný vůči psovodovi. Ve všech úrovních zkoušek psovod odchází do vzdálenosti 15 kroků. Na pokyn rozhodčího se vrací ke psu a postaví se po jeho pravé straně do základního postoje. Při tom psovod může psa obejít nebo se k němu přiřadit.
U zkoušky BH-VT: po zahájení cviku může psovod zastavit a dát psovi zvukový povel "sedni" dřív než od něj odejde. Kritéria pro hodnocení: Předbíhání, zaostávání, pomalé nebo váhavé sednutí, dodatečné povely, pomoc psovoda, neúplné dosednutí, poposedání, poloha zaujatá křivě, nepozornost vůči psovodovi, neklid, nedodržení požadované vzdálenosti, neochota, stresové chování a práce psa pod tlakem jsou chybou a vedou k odpovídající bodové srážce. Pokud pes zůstane stát nebo lehne je cvik hodnocen "nedostatečně", povinná srážka je -5 bodů (u zkoušky IGP-3 -2,5 bodů). Opuštění místa odložení po usednutí o více než 3 kroky anuluje cvik.

3.28 Schéma provedení ovladatelnosti: