IGP 1-3

03.05.2021

A - STOPA

Min. BH-VT a věk 15. měs.
IGP-1
(FPr-1)

 • stopa vlastní
 • minimum 300 kroků
 • 3 úseky - 2 lomy (cca 90°) -
  3 předměty
 • minimálně 20 minut stará
 • první a druhý předmět pokládá kladeč dle instrukcí rozhodčího, poslední na konec stopy
 • časový limit pro vypracování je
  15 minut
 • Sledování stopy 79 bodů
  Předměty (7+7+7) 21 bodů
  Celkem 100 bodů  

Min. IGP-1 a věk 18. měs.
IGP-2
(FPr-2)

 • stopa cizí
 • minimum 400 kroků
 • 3 úseky - 2 lomy (cca 90°) -
  3 předměty kladeče
 • minimálně 30 minut stará
 • první a druhý předmět pokládá kladeč dle instrukcí rozhodčího, poslední na konec stopy
 • časový limit pro vypracování je
  15 minut
 • Sledování stopy 79 bodů
  Předměty (7+7+7) 21 bodů
  Celkem 100 bodů 

Min. IGP-2 a věk 20 měs.
IGP-3
(FPr-3)

 • stopa cizí
 • minimum 600 kroků
 • 5 úseků - 4 lomy (cca 90°)-
  3 předměty kladeče
 • minimálně 60 minut stará 
 • první a druhý předmět pokládá kladeč dle instrukcí rozhodčího, poslední na konec stopy
 • časový limit pro vypracování je
  20 minut
 • Sledování stopy 79 bodů
  Předměty (7+7+7) 21 bodů
  Celkem 100 bodů  


Obecná ustanovení

o Terén pro stopy musí splňovat podmínky uvedené ve zkušebním řádu FCI IGP
o Kladení stop určuje rozhodčí nebo koordinátor
o Kladení by mělo být přizpůsobeno terénu
o Různé stopy musí mít různé tvary
o Začátek (nášlap) musí být označen cedulkou
o Cedulka je zapíchnuta do země vlevo od nášlapu, v jeho bezprostřední blízkosti
o Pořadí, ve kterém účastníci nastupují, musí být určeno losováním za přítomnosti rozhodčího


Kladení stop

* Před položením stop musí kladeč ukázat předměty rozhodčímu nebo vedoucímu stop  Kladeč musí krátce zůstat na "nášlapu"
* Stopa musí být kladena normálním krokem v určeném směru. Krokem se rozumí vzdálenost 50 cm (od paty k patě)
* Kladeč klade stopy přirozenou chůzí
* Kladeč nesmí pomáhat psovi nepřirozenou chůzí na úsecích a lomech
* Lomy jsou kladeny normálním krokem, přičemž musí být umožněn psovi přechod na další úsek
* Lomy musí být tzv. "uzavřené"
* Po dobu kladení vlastních stop nesmí být pes v dohledu
* Po dobu kladení cizí stopy nesmí být psovod a pes v dohledu


Předměty

Označování předmětů musí být přesvědčivé. Rychlost, kterou pes označuje, není nezbytně nutné kritérium pro hodnocení, ale mělo by být v souladu s tempem sledování.

Žádoucí označování je když: 
*pes předměty označuje přesvědčivě
*označování předmětů musí být ve směru stopy, označení mírně šikmo není chybou
*označování předmětů musí být bez váhání 
*označování předmětů musí být klidné až do znovu uvedení na stopu

Chybné označení je, když pes: 
označuje předměty váhavě 
označuje předměty předčasně 
označuje předměty z boku 
lehá si na předměty 
je neklidný u předmětů 
zvedá předměty (někteří psi takto reagují na stres) 
psovod psa ovlivňuje povelem nebo pomocí vodítka 
neklidný před znovu uvedením


B - Poslušnost


Min. BH-VT a věk 15. měs.
IGP-1
(UPr-1)

Cvik 1 : Ovladatelnost bez vodítka 15 bodů
Cvik 2 : Odložení vsedě za pochodu 10 bodů
Cvik 3 : Odložení vleže za pochodu s přivoláním 10 bodů
Cvik 4:   Odložení ve stoje - X

Cvik 5 : Aport volný 650g - 15 bodů
Cvik 6 : Aport skokem 650g - 15 bodů
Cvik 7 : Šplh jedním směrem bez aportu 15 bodů
Cvik 8 : Vysílání vpřed s odložením 10 bodů
Cvik 9 : Dlouhodobé odložení 10 bodů
Celkem: 100 bodů 


Min. IGP-1 a věk 18. měs. 
IGP-2

(UPr-2)

Cvik 1 : Ovladatelnost bez vodítka 15 bodů
Cvik 2 : Odložení vsedě za pochodu 10 bodů
Cvik 3 : Odložení vleže za pochodu s přivoláním 10 bodů
Cvik 4: Odložení ve stoje 5 bodů, za pochodu,
bez přivolání

Cvik 5 : Aport volný 1 kg - 10 bodů
Cvik 6 : Aport skokem 650g - 15 bodů
Cvik 7 : Šplh 2 směry s aportem 650g - 15 bodů
Cvik 8 : Vysílání vpřed s odložením 10 bodů
Cvik 9 : Dlouhodobé odložení 10 bodů
Celkem: 100 bodů  


Min. IGP-2 a věk 20. měs.
IGP-3

(UPr-3)

Cvik 1 : Ovladatelnost bez vodítka 15 bodů
Cvik 2 : Odložení vsedě za poklusu 5 bodů
Cvik 3 : Odložení vleže za pochodu s přivoláním 10 bodů
Cvik 4: Odložení ve stoje 10 bodů, za pochodu,
s přivoláním

Cvik 5 : Aport volný 2 kg - 10 bodů
Cvik 6 : Aport skokem 650g  15 bodů
Cvik 7 : Šplh 2 směry s aportem 650g - 15 bodů
Cvik 8 : Vysílání vpřed s odložením 10 bodů
Cvik 9 : Dlouhodobé odložení 10 bodů
Celkem: 100 bodů   


Povelová technika: Pokud pes nevykoná cvik ani na třetí povel (druhý dodatečný), je cvik ukončen a hodnocen 0 body. Pro přivolání lze použít povel "ke mě" nebo jméno psa. Použití povelu "ke mě" ve spojitosti se jménem psa je chybou a je to považováno za druhý povel. Reakce psa na povel: pes by měl cvik vykonat rychle a bez známek stresu na psovodův povel. Jakýkoliv projev stresu a úzkosti snižuje výslednou známku za cvik.
Dodatečné povely: Pokud pes nevykoná cvik ani na třetí povel (druhý dodatečný), je cvik ukončen a hodnocen 0 body. Pokud pes vykoná cvik na třetí povel (druhý dodatečný), je cvik hodnocen ve známce nedostatečné.
1. dodatečný povel - je cvik hodnocen "Uspokojivě"
2. dodatečný povel - je cvik hodnocen ve známce "Nedostatečně"
Příklady ztrát u 5ti bodového cviku:
1. dodatečný povel = uspokojivě z 5 bodů = - 1,5 bodů
2. dodatečný povel = nedostatečně z 5 bodů = - 2,5 bodů
Pokud pes vykoná cvik bez povelu, je cvik hodnocen "Nedostatečně"

C - Obrana 

Min. BH-VT a věk 15. měs. 
IGP-1

(SPr-1)

1. Vyledání figuranta 1 maketa - 5 bodů
2. Vystavení a vyštěkání - 15 bodů
(odvolání nebo přiřazení psa k noze-"figurant vystup", 
"k noze" přemístění se na vyznačený bod "lehni", odchod do úkrytu)
3. Pokus o útěk - 20 bodů
( figurant vybíhá, "drž", "pusť")
4. Obrana psa při hlídání (přepad)- 30 bodů
(tlačení, 2 údery.. "pusť", "sedni", "figurant odstup" nebo "k noze" odchod na kontolák)
5. Zadní doprovod - x 
6. Přepad psa při zadním doprovodu - x
7. Útok na psa z pohybu (kontrolák 30m) - 30 bodů
Na pokyn rozhdčího "drž", tlačení, "pusť", "sedni", "odstupte" nebo "k noze", boční doprovod, "figurant zbraň", "jděte", "zastavte se"- "rozhodčí předávám zbraň, figuranta a ukončuji obranu dle IGP-1", odchod na 5 kroků, zajištění psa, ukončení obrany)
8. Obrana psa při hlídání - x

Celkem 100 bodů

Min. IGP-1 a věk 18. měs.
IGP-2

(SPr-2)

1. Vyhledání figuranta 4 makety - 5 bodů
2. Vystavení a vyštěkání - 15 bodů
(odvolání psa k noze-"figurant vystup", 
"k noze" přemístění se na vyznačený bod "lehni", odchod do úkrytu)
3. Pokus o útěk - 15 bodů
(figurant vybíhá, "drž", "pusť")
4. Obrana psa při hlídání (přepad)- 20 bodů
(tlačení, 2 údery.. "pusť", "sedni", "figurant odstup" )
5. Zadní doprovod - 5 bodů 
("jděte nebo transport", figurant se zastaví na pokyn rozhodčího, psovod se psem pokračuje přímým směrem na boční doprovod-"figurant zbraň", "jděte nebo transport", "zastavte se", "rozhodčí-předávám zbraň, figuranta a ukončuji 1.část obrany dle IGP-2", přechod na kontrolák)
6. Přepad psa při zadním doprovodu - x
7. Útok na psa z pohybu (kontrolák 40m) - 20 bodů

(Na pokyn rozhodčího "drž", tlačení, "pusť",)
8. Obrana psa při hlídání (přepad)- 20 bodů
(Tlačení, "pusť", "sedni odstupte nebo "k noze", boční doprovod, "figurant zbraň", "jděte", "zastavte se"- "rozhodčí předávám zbraň, figuranta a ukončuji obranu dle IGP-2", odchod na 5 kroků, zajištění psa, ukončení obrany)

Celkem 100 bodů

Min. IGP-2 a věk 20. měs. 
IGP-3

(SPr-3)

1. Vyledání figuranta 6 maket - 10 bodů
2. Vystavení a vyštěkání - 15 bodů
(odvolání psa k noze-"figurant vystup", k noze" přemístění se na vyznačený bod "lehni", "odchod do úkrytu)
3. Pokus o útěk - 10 bodů
(figurant vybíhá "drž","pusť")
4. Obrana psa při hlídání  (přepad)- 15 bodů
(tlačení, 2 údery,"pusť", sedni", "figurant odstup" ) 
5. Zadní doprovod - 5 bodů
("jděte nebo "transport")
6. Přepad psa při zadním doprovodu - 15 bodů
("pusť", "sedni", "odstupte" nebo "k noze" boční doprovod, "zbraň" "jděte nebo "transport",
"zastavte se", "rozhodčí-předávám zbraň, figuranta a ukončuji 1.část obrany dle IGP-3", přechod na kontrolák)
7. Útok na psa z pohybu (kontrolák 50m) - 15 bodů
(Na pokyn rozhodčího "drž", tlačení, "pusť",)
8. Obrana psa při hlídání (přepad)- 15 bodů

(tlačení, 2 údery"pusť", "sedni", "odstupte" nebo " k noze"- boční doprovod, "figurant zbraň", "jděte", "zastavte se"- "rozhodčí předávám zbraň, figuranta a ukončuji obranu dle IGP-3", odchod na 5 kroků, zajištění psa, ukončení obrany)

Celkem 100 bodů


Všeobecná ustanovení:
Ve všech cvicích v průběhu obrany musí pes provést zákus pouze do ochranného rukávu, který je k tomuto účelu určen. Pokud pes kousne figuranta do jiné, nechráněné časti těla, vede toto k okamžité diskvalifikaci.
V zemích, kde je ze zákona zakázáno testovat psy údery obuškem, může být tato směrnice upravena a lze je provádět bez úderů. Rány obuškem musí směřovat pouze na méně citlivá místa, kterými jsou ramena a oblast kohoutku. V této fázi se klade důraz především na sebevědomí a odolnost psa. Pes se musí k úderům chovat lhostejně a během cviků obran musí ukázat plný, klidný, energický a především pevný zákus.