IGP 1-3

03.05.2021

A - STOPA

IGP 1
 • stopa vlastní
 • minimum 300 kroků

 • 3 úseky - 2 lomy (cca 90°) - 3 předměty
 • minimálně 20 minut stará
 • první a druhý předmět pokládá kladeč dle instrukcí rozhodčího, poslední na konec stopy
 • časový limit pro vypracování je 15 minut

IGP 2

IGP 3

Obecná ustanovení

o Terén pro stopy musí splňovat podmínky uvedené ve zkušebním řádu FCI IGP o Kladení stop určuje rozhodčí nebo koordinátor o Kladení by mělo být přizpůsobeno terénu o Různé stopy musí mít různé tvary o Začátek (nášlap) musí být označen cedulkou o Cedulka je zapíchnuta do země vlevo od nášlapu, v jeho bezprostřední blízkosti o Pořadí, ve kterém účastníci nastupují, musí být určeno losováním za přítomnosti rozhodčího


Předměty

Označování předmětů musí být přesvědčivé. Rychlost, kterou pes označuje, není nezbytně nutné kritérium pro hodnocení, ale mělo by být v souladu s tempem sledování.

Žádoucí označování je když: 

 1. pes předměty označuje přesvědčivě
 2. označování předmětů musí být ve směru stopy, označení mírně šikmo není chybou
 3. označování předmětů musí být bez váhání 
 4. označování předmětů musí být klidné až do znovu uvedení na stopu

Chybné označení je, když pes: 

 1. označuje předměty váhavě 
 2. označuje předměty předčasně 
 3. označuje předměty z boku 
 4. lehá si na předměty 
 5. je neklidný u předmětů 
 6. zvedá předměty (někteří psi takto reagují na stres) 
 7. psovod psa ovlivňuje povelem nebo pomocí vodítka 
 8. neklidný před znovu uvedením

Kladení stop

* Před položením stop musí kladeč ukázat předměty rozhodčímu nebo vedoucímu stop  Kladeč musí krátce zůstat na "nášlapu"
* Stopa musí být kladena normálním krokem v určeném směru. Krokem se rozumí vzdálenost 50 cm (od paty k patě)
* Kladeč klade stopy přirozenou chůzí
* Kladeč nesmí pomáhat psovi nepřirozenou chůzí na úsecích a lomech
* Lomy jsou kladeny normálním krokem, přičemž musí být umožněn psovi přechod na další úsek
* Lomy musí být tzv. "uzavřené"
* Po dobu kladení vlastních stop nesmí být pes v dohledu
* Po dobu kladení cizí stopy nesmí být psovod a pes v dohledu


Přinášení a zvedání předmětů: Přinášení a zvedání předmětů musí být okamžité a přesvědčivé.

Žádoucí je u "přinášení a zvedání předmětů " aby pes:

 1. předmět přinesl okamžitě
 2. držel předmět klidně a pevně v tlamě
 3. přinášel předměty přímo (aportoval)
 4. byl klidný do až do znovu nasazení na stopu

Chybné přinášení nebo zvedání předmětů: 

 1. pes přináší předměty neochotně a nejistě
 2. pes nedrží předmět klidně
 3. pes upustí předmět
 4. pes leží u zvedání (povoleno je: ve stoje, v sedě nebo přinášení)
 5. pokračování s předmětem
 6. nechce odevzdat předmět
 7. psovod psa ovlivňuje povelem nebo pomocí vodítka
 8. neklid před znovu uvedením
 9. když pes neodevzdá psovodovi na stopě zvednutý předmět, (rovněž pokud pes předmět spolkne), je diskvalifikován

Uvedení psa do stopy po označeném předmětu musí psovod provést ze stejné strany, ze které psovi odebíral předmět.

U předmětu lze psa pochválit buďto před ukázáním předmětu rozhodčímu, nebo až po ukázání předmětu rozhodčímu, nikoliv však obojím způsobem najednou. Pokud pes na stopě neodevzdá psovodovi předmět ani na třetí povel, následuje diskvalifikace.


B - Poslušnost IGP 1