Zkušební řády

1.1 Zkouškové období: Zkouškové období trvá od března do konce listopadu, pokud to dovolují povětrnostní podmínky a není ohrožena bezpečnost či zdraví lidí a zvířat. Jinak musí být akce odložena. Rozhodnutí o tom přísluší rozhodčímu.
 1.2 Zkouškové dny: Za zkouškové dny se považuje pátek, sobota, neděle a státní svátky. Výjimkou jsou akce pořádané na letních výcvikových táborech, které lze provádět i ve všední dny v období od 15.6.do 15.9. Mezi skládáním zkoušek BH-VT a IGP-1 či IFH1 není žádná čekací lhůta. Např. s jedním psem lze vykonat v pátek BH-VT, v sobotu IGP-1 a v neděli IGP-2. Na jeden zkouškový den je stanoven minimální počet 5 psů. Pozor si musíte dát pouze na věk psa, aby byl splněn min. věkový limit.

Podmínky účasti psovodů a psů na zkouškách

-Při akci může vést psa nebo fenu (dále pes) pouze psovod, který zná ustanovení zkušebního řádu a který je schopen psa zvládnout.
-V jeden den smí psovod nastoupit pouze na 1 akci a to nejvíce se 2 psy.
-Akcí se mohou zúčastnit psovodi se psy plemen, která svou stavbou těla splňují požadavky pro daný typ zkoušky.
-Nemocní nebo zranění psi, feny od druhé poloviny březosti a kojící feny do měsíce po porodu se k akcím nepřipouštějí.
-Háravé feny mohou k akcím nastoupit jen za podmínky, že jejich přezkušování se provede odděleně.
-Nejnižší stáří psů pro jednotlivé druhy a stupně zkoušek určují kritéria příslušných druhů a stupňů zkoušek.
-U zkoušek dvoustupňových (ZMP, ZPS, ZPO) a třístupňových (ZVV) může pes provádět vyšší stupeň jen za předpokladu úspěšného splnění stupně nižšího. Časový odstup není stanoven.
-Splní-li pes podmínky zkoušky, nemůže již nižší stupeň daného druhu zkoušky opakovat. Toto ustanovení neplatí pro soutěže. Stejný druh a stupneň zkoušky opakovat však může.Neuspěje-li pes při zkoušce, může ji opakovat (časový odstup není stanoven).
-Z účasti na zkouškách jsou vyloučeni psi s kupírovanýma ušima, ve smyslu zákona č. 246/1992 Sb. v platném znění, narození po 1.7. 1993 na území ČR.
- Háravé feny jsou připuštěny ke všem zkouškovým akcím, musí však být drženy odděleně od ostatních účastníků zkoušek. K přezkušování nastupují v oddíle A dle časového plánu, v ostatních oddílech jako poslední na závěr zkouškové akce.
-Březí feny ve druhé polovině březosti a kojící feny do 50 dnů po porodu nejsou ke zkouškám a soutěžím připuštěny.
-Nemocná a z nákazy podezřelá zvířata jsou ze všech zkouškových akcí vyloučena. 

A - Stopa, B - Poslušnost, C - Obrana, D - Speciální cviky

Mezinárodní Zkušební Řád
(platný od 01.01. 2019)
Zkoušky dle MZŘ

ke stáhnutí - ZDE


BH - VT - zk. doprovodného psa (B, D)
IGP 1 - 3 - zk. pro pracovní psy (A, B, C)
AD - vytrvalostní zkouška (D)
IBGH 1 - 3 - zkouška poslušnosti (B)
FPr 1 - 3 - zkouška stopařská (A - IGP)
StPr 1 - 3 - zk. vyhledávání předmětů
IFH - V - zkouška stopařská (A)
IFH 1-2 - zkouška stopařšká (A)
IGP - FH - zkouška stopařská (A)
UPr 1 - 3 - zkouška poslušnosti (B - IGP)
SPr 1 - 3 - zkouška obranářská (C - IGP)
GPr 1 - 3 - zk. prac. upotřebit. (B, C - IGP)
IGP - ZTP - zk. chov. způsobil. (A, B, C)
IGP - V - předzkouška IGP (A, B, C)

Národní Zkušební Řád
Zkoušky dle NZŘ
ke stáhnutí -
 ZDEZVV 1 - 3 - zk. všestrann. výcviku (A, B, C)
ZZO - zk. základní ovladatelnosti (B, D)
ZZO 1 - 3 - zkouška poslušnosti (B - ZVV)
ZM - zk. základního minima (A, B, C)
ZPS 1 -2 - zkouška psa stopaře (A, B)
ZPO 1 - 2 - zkouška psa obranáře (B, C)
ZMMP - zk. zákl. min. mal. plem. (A, B, D)
ZMP 1 - 3 - zk. malých plemen (A, B, D)
ZMPO - zk. mal. plem. psa obranáře (B, D)

Kynologická jednota ČR Brno
Zkoušky dle KJ ČR Brno
ke stáhnutí
 - ZDE


ZOP - zkouška ovladatelnosti psa (B, D)
ZPU 1 - zk. prac. upotřebitelnosti (B, D)
ZPU 2 - zk. prac. upotř.. (A, B, C)
ZPU-S - zk. prac. upotř.. - spec. (A, B, D)